Kersenbomen in participatieland

Kersenbomen in participatieland

In haar nieuwe boek ‘Succesvolle participatie’ geeft Caro Niestijl inzicht in de diverse processen die bij participatietrajecten komen kijken. De lezer wordt uitgenodigd om deze processen goed onderscheiden en leert hoe hij als manager participatie proactief ter hand kan nemen. 

Verder lezen

Participatie als drijfveer achter natuurinclusief bouwen

Participatie als drijfveer achter natuurinclusief bouwen

In het project de Verbinding maakte Caro Niestijl samen met de bewoners en een landschapsarchitect een natuurinclusieve binnentuin die eveneens genomineerd werd.

Verder lezen

Participeren met draagvlak

Participeren met draagvlak

In 1961 schreef de Duits-Amerikaanse socioloog Herbert Marcuse een essay met de titel: Repressieve tolerantie. Daarin beschreef hij het verschijnsel waarbij verwachtingsvolle burgers aan overlegtafels worden uitgenodigd met het vooropgezette doel om hen na vertrek af te serveren. Marcuse was vooral een cultuurcriticus en wat hij destijds beschreef wordt in de Nederlandse volksmond ‘schijnparticipatie’ genoemd.

Verder lezen

Even voorstellen: Gerhard Rekvelt

Even voorstellen: Gerhard Rekvelt

Toen ik vijftien jaar geleden met een zak legoblokjes naar de kaartenmakers van een stedenbouwkundige afdeling van een grote randstadgemeente toe fietste, bedacht ik me dat ik misschien naïef was. Maar ondanks de twijfel over mijn elementaire aanpak vertrouwde ik er op dat de workshop die ik ontwierp de neuzen van alle partijen dezelfde kant op zouden krijgen. Opstandige buurtbewoners en onzekere gemeenteambtenaren behoorde tot de primaire stakeholders van het participatieproject dat ik destijds begeleidde.

Verder lezen

Even voorstellen: Caro Niestijl

Even voorstellen: Caro Niestijl

Tijdens het prille begin van mijn carrière als architecte in de jaren 80 raakte ik onverhoopt verzeild in een venijnige ‘gender war’. Ik spreek over de jaren 80. Er moesten een aantal kraakpanden in de Amsterdamse Weteringbuurt gesloopt worden en de bewoners mochten in de buurt terugkomen. Bovendien mochten de bewoners een architect aanwijzen die hen zou helpen bij het realiseren van hun woonwensen ten aanzien van de nieuwbouw die voor de gekraakte panden in de plaats zou komen. Geheel in lijn met de tijdsgeest kregen ze daarbij verregaande medezeggenschap.

Verder lezen

Terug naar boven