Even voorstellen: Gerhard Rekvelt

Even voorstellen: Gerhard Rekvelt

Toen ik vijftien jaar geleden met een zak legoblokjes naar de kaartenmakers van een stedenbouwkundige afdeling van een grote randstadgemeente toe fietste, bedacht ik me dat ik misschien naïef was. Maar ondanks de twijfel over mijn elementaire aanpak vertrouwde ik er op dat de workshop die ik ontwierp de neuzen van alle partijen dezelfde kant op zouden krijgen. Opstandige buurtbewoners en onzekere gemeenteambtenaren behoorde tot de primaire stakeholders van het participatieproject dat ik destijds begeleidde.

Inmiddels kan ik bij complexe stakeholder-vraagstukken een heel scala aan middelen inzetten om de belangen van alle partijen gelijkwaardig over het voetlicht te krijgen.

Deze middelen bestaan uit werkvormen en workshops die ik bij elk participatietraject op maat ontwerp. Consensus bereiken onder alle deelnemers is daarbij mijn hoofddoel en mijn uitgebreide didactische en agogische ervaring zorgen er voor dat ik dat hoofddoel elke keer weer haal.

De meerwaarde van mijn workshops is het gevoel van eigenaarschap dat ik creëer. Dat zorgt er voor dat mensen een project gaan omarmen en zet vervolgens een magische interdisciplinaire samenwerking tussen alle stakeholders in gang. Participatie dient er mijns inzien toe om een level playing field te bouwen waarop alle partijen binnen de juridische kaders volledig tot hun recht komen.

Het was een eer om samen met Caro Niestijl en Acquire Publishing aan de masterclass ‘ontwikkelen met draagvlak’ te werken. Op basis van mijn didactische en agogische ervaring gaan we een hele bijzondere leerervaring bieden. Als ze dat willen dan kunnen de deelnemers casussen  en werkervaringen inbrengen. Deze analyseren en bespreken we. Zo zorgen we ervoor dat iedereen met adviezen naar huis gaat die hij direct in zijn werk toe kan passen. Dat is de meerwaarde van wat we straks gaan doen!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven